Skip Navigation Linksdefault

​​Välkommen till Swedec AB

Din leverantör av komponenter för automations teknik 

samt reglering av flytande och gasformiga media. 


Swedec Pneumatic AB

Byter nu namn till

AB Swedec Automation 

Univer Sweden ingår i AB Swedec Automation

för kontaktuppgifter se nedan.