Adsorptionstorkar

Komprimerad tryckluft har alltid en relativ fuktighet av 100%, vid varje trycksänkning sjunker temperaturen och vatten kondenseras, vatten som förorsakar korrosion, isbildning eller andra problem.

Adsorptionstork serie AT torkar luften så att kondensation i ledningen sker först vid en daggpunkt på –40o C.

Torken består av två behållare som innehåller torkmedel av molekularsikt. När den ena behållaren torkar tryckluften regenererar den andra eller tvärtom, en timer växlar automatiskt var 5:e minut.

Torken är försedd med förfilter och dammfilter, om kompressorn är oljesmord måste ett oljefilter monteras, oljedimma förstör torkmedlet.
En daggpunktsindikator visar att luften är torr.


important link funny sex افلام فاصل اعلاني brunette is dragged by horny men. pornvids